Bardzo chwalebna inicjatywa na terenie samorządu miasta Katowice. Grupa mieszkańców skierowała serię 10 petycji do tamtejszej rady miasta. Dziewięć z nich było identyczne i dotyczyły sprzeciwu wobec segregacji sanitarnej na terenie miasta, a jedna poruszała kwestię formalnego podejścia do równego traktowania.

Kalendarium wydarzeń

Etap 1 – skierowanie petycji do rady miasta

Petycje trafiały do biura rady miejskiej w grudniu i styczniu.

  1. Petycja MB w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym.
  2. Petycja KK w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym.
  3. Petycja KB w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym.
  4. Petycja GB w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym.
  5. Petycja MZ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym.
  6. Petycja MO w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym.
  7. Petycja PS w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym.
  8. Petycja TB w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym.
  9. Petycja JS w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym.
  10. Petycja SC z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały dot. kwestii równego traktowania obywateli przez władze publiczne oraz szczepień przeciwko koronawirusowi SARS CoV 2.

2. Komisja Skarg, wniosków i petycji – powołanie zespołu kontrolnego

Każda petycja kiedy dociera do rady miasta, kierowana jest bezpośrednio do komisji skarg, wniosków i petycji. Każdy samorząd posiada tego rodzaju komisję.

Na posiedzeniu komisji w dniu 19 stycznia 2021 w punkcie 4. sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał podjęto temat wszystkich dziesięciu petycji.

https://esesja.pl/128733

Z protokołu z posiedzenia komisji dowiadujemy się, że…

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/122603/16.02.2021.pdf

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powołała zespół kontrolny do rozpatrzenia wszystkich petycji petycji. Treść dokumentów rozpatrywać będą w ramach zespołu kontrolnego radni Adam Skowron, Damian Stępień, Krzysztof Kraus, Adam Szymczyk.

3. Komisja Skarg, wniosków i petycji – podsumowanie prac komisji

Protokół oraz wyniki głosowań poniżej:

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/122603/16.02.2021.pdf

https://esesja.pl/128737

Z protokołu posiedzenia dowiadujemy się, że

Przewodniczący Komisji Pan D. Stępień przypomniał przedmiot ww. petycji. Dodał, że z wyjątkiem petycji nr 12, są one identyczne w treści, a argumenty przemawiające za ich oddaleniem są tożsame.

Oznacza to, że od tej pory komisja będzie pracowała nad oddaleniem treści petycji podejmując uchwałę o nieuwzględnieniu petycji.


Pan Radny A. Skowron dodał, że zespół przychyla się do stanowiska strony prezydenckiej. Postuluje się oddalenie petycji. Mają one znamiona inicjatywy uchwałodawczej dla której przewidziano odrębną procedurę (m.in. zebranie min. 300 podpisów osób popierających inicjatywę). Ponadto ich przedmiot wykracza poza zakres działania władz samorządowych.

Przewodniczący Komisji Pan D. Stępień poinformował dodatkowo, że w posiedzeniu uczestniczy Pan MZ, który jest jednym z autorów petycji i zapytał czy wyraża wolę zabrania głosu.


Wobec braku wyrażenia woli zabrania głosu przez Pana MZ oraz wobec braku uwag, poddał pod głosowania przedmiotowe projekty uchwał Rady Miasta Katowice.

Podsumowując prace komisji – komisja będzie rekomendowała na następnej sesji rady miasta nieuwzględnienie treści petycji przez podjęcie uchwały o nieuwzględnieniu petycji.

4. Rada Miasta – głosowanie w sprawie treści petycji

Z protokołu wynika, że radni w ogóle nie podjęli dyskusji na temat treści – poza radnym K

Wyniki głosowań

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=122541

Pan Radny Damian Stępień Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zbiorczo przedstawił projekty uchwał objęte literami od b-k, jednak Radni głosowali nad nimi osobno.

Pan Radny Adam Lejman-Gąska zauważył, że jest dzisiaj kilka petycji o tej samej treści. Zapytał czy jest możliwość wypracowania takiej procedury aby w tego typu przypadkach głosować wszystko blokowo. Istnieje bowiem de facto możliwość sparaliżowania prac Rady Miasta poprzez wysyłanie nie kilku, tylko kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset takich dokumentów.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zastanawiano się nad przypadkiem masowego składania tego typ projektów uchwał. Prowadzone są analizy prawne odnośnie innego rozwiązania głosowania w takiej sytuacji.

Pan Radny Krzysztof Kraus odnośnie treści petycji, zaapelował aby przy okazji szczenień wykonywać podstawowe badania kontrolne, na okoliczność sprawdzenia, czy nie przechodzi się jakiejś infekcji. Kiedyś było to praktykowane przy wszystkich rodzajach szczepień.

Pan Radny Adam Szymczyk uzupełnił wypowiedź Pana Radnego Krzysztofa Krausa, dodając, że przed szczepieniem wypełnia się ankietę na temat stanu zdrowia szczepionych osób. Wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Żadnej z petycji nie uwzględniono ale to bardzo dobrze. Każdy akt unikania przez samorząd trudnego tematu prowadzi do wniosków. Każde kolejne podejście wnioskodawców będzie bazowało na refleksjach z poprzedniego, a w pewnym momencie możliwości defensywne samorządu po prostu się skończą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj