Umorzenie 116kw za prowadzenie biznesu

0
Źródło

Dane osób niezaszczepionych – zmiany w rozporządzeniach covidowych z dnia 4.06.2021

0
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu...

Odmowa wszczęcia postępowania wobec przedsiębiorcy z art. 116kw

0
Zgodnie z treścią art. 22 Konstytucji RP ograniczenia wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes...

Zawiadomienie na sierżanta policji z Cieszyna po kolejnej interwencji w sprawie...

0
W całej tej sytuacji istotnym jest fakt, że funkcjonariusz zna zawiadamiającego (z poprzednich interwencji) i jest w posiadaniu wiedzy o zaświadczeniu lekarskim którym dysponuje...

Umorzenie postępowania za brak maski 116kw – wskazanie na podstawy Kodeksu...

0
Sąd uważa, że postanowienie powyższego zarzutu oraz późniejsze skierowanie sprawy wraz z wnioskiem o ukaranie było nieuzasadnione. Zdaniem Sądu, co najmniej kilka argumentów przemawia...

Wyrok sądu w trybie przyspieszonym w sprawie Babci Kasi – obywatele...

0
Aktywistka Katarzyna Augustynek, znana jako Babcia Kasia, została zatrzymana 21 kwietnia podczas manifestacji przed budynkiem Sądu Najwyższego. W trybie przyspieszonym oskarżono ją o znieważenie...

Umorzenie 116kw – brak znamion wykroczenia z powołaniem na wyrok TK...

0
Wyrok w sprawie o niekreślonym miejscu popełnienia czynu ale bardzo istotne uzasadnienie. Sąd wskazuje na fakt, że art. 116kw, podobnie jak poprzednio 54kw wciąż...

Wyrok uniewinniający 54kw

0
Wyrok z Myszkowa ze zdarzenia z dnia 20 października 2020.

Rozprawa do której nie doszło (brak maski 54kw)

0
Dzisiaj towarzyszyliśmy naszemu koledze Damianowi w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód. Damian na rozprawę nie dotarł ponieważ dowódca policji sądowej wraz z funkcjonariuszami ochrony nie wpuścili...

Zawiadomienie o oszustwie dyrekcji SP18 w Raciborzu – zaprzestanie realizacji obowiązków...

0
Zawiadomienie do prokuratury krajowej Pismo do prezydenta Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie - II SA/OI 170/19 z dnia 9 kwietnia 2019 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego...

Najnowsze

Samorząd Cieszyński weźmie udział w konsultacjach do Polskiego Ładu

0
Podjąłem próbę nakłonienia cieszyńskiego samorządu do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych do rządowego projektu ustawy "Polski Ład" - ustawy która wywraca do góry nogami...

Justyna Walker