Projekt obywatelskiSuweren27.9

Projekt Suweren27.9 to oddolna inicjatywa mająca na celu redefinicję pojęcia samorządu uwzględniając poziom parlamentarny. Projekt dotyczy .27 okręgu wyborczego rejonu Śląska Cieszyńskiego z którego wywodzi się dziewięciu posłów na Sejm RP i jeden senator IX kadencji.
Inicjatywa ma na celu ponowne zintegrowanie klasy obywatelskiej i politycznej we wspólnej pracy na rzecz dobrobytu lokalnej i globalnej społeczności, która poza zdrowymi wartościami moralnymi powinna być najwyższą wartością w polityce.

Projekt obywatelski