We wniosku z dnia 13.05.2021, odpowiedź nadeszła 27.05.2021. W odpowiedzi brak jest odpowiedzi – pan zastępca dyrektora Dominik Gojewski wskazuje, że aby uzyskać odpowiedź na te pytania należy wskazać, że informacja jest szczególnie istotna dla interesu publicznego. Brzmi kuriozalnie.

1. Czy Departament Prawny MZ jest odpowiedzialny za projekty
rozporządzeń tzw. covidowych, dotyczacych zakazów i nakazów w stanie
epidemii (np. Dziennik Ustaw poz. 512 itd)?
– jeśli tak, czy za wszystkie?

2. Czy pojęcie maseczki używane w rozporządzeniach covidowych, używane
przez Departament Prawny, zostało określone w innych przepisach?

3. Proszę o wyczerpanie definicji pojęcia definicji maseczki (w tym
jej prawidłowego wzoru zgodnego z prawem), użytej m.in. w art. 25
obecnego rozporządzenia

4. Przyjmując tezę, że wzór właściwej maseczki nie został zdefiniowany
ani w żadnej ustawie, ani w treści jakiegokolwiek rozporządzenia,
oznacza to, że każdy rodzaj maseczki w tym kosmetyczna jest zgodna z
treścią rozporządzenia?

5. Analogicznie do powyższego, dlaczego w projektach rozporządzeń
Departamentu nie ma zdefiniowanego pojęcia czy wzoru maseczki?

6. Czy konstrukcja prawna rozporządzeń – w intencji departamentu i
przyjętej konstrukcji prawnej (brak umocowania ustawowego wymogu
noszenia maseczek) – w zakresie obowiązku noszenia masek jest prawnie
wiążąca względem obywateli, czy stanowi jednak wyłącznie formułę
zalecenia?

7. Czy Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia dotychczas znalazł
jakiekolwiek nieprawidłowości w zakresie projektów rozporządzeń
covidowych które przekazuje do KPRM?
– jeśli tak, to jakie?

8. Czy do Departamentu docierają sygnały np. ze środowisk adwokackich,
RPO, stowarzyszeń czy obywateli, że konstrukcja prawna dotycząca
rozporządzeń covidowych w zakresie masek jest błędna, niekompletna lub
w jakikolwiek sposób nieprawidłowa?
– jeśli tak, to ile takich sygnałów wpłynęło do Departamentu?
– jeśli tak, jak zareagowano?

9. Czy Departament Prawny MZ jest w jakikolwiek sposób naciskany aby
wydawać projekty rozporządzeń które są nieczytelne i budzą
wątpliwości?

Korespondencja w toku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj