21 maja 2021 roku zawnioskowałem do cieszyńskiego sądu rejonowego o udzielenie informacji w zakresie prowadzonych spraw za brak maski – tych, które znalazły swój finał w tutejszym sądzie. Złożone zostały w zasadzie dwa identyczne wnioski – jeden w zakresie spraw z art. 54kw, drugi w zakresie art. 116kw.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pierwsza odpowiedź sądu na wniosek

Szczerze nie spodziewałem się, że pójdzie gładko. Tak jak się spodziewałem, numer który od dawna stosuje Ministerstwo Zdrowia w kwestii zbyt problematycznych pytań – należy wykazać tajemniczo brzmiący szczególnie istotny interes publiczny, w powołaniu na art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Uprawnienia wynikające z prawa do informacji publicznej:

1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
2) wglądu do dokumentów urzędowych;
3 )dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

https://lexlege.pl/ustawa-o-dostepie-do-informacji-publicznej/art-3/

Opłata za informację publiczną?

Mało tego, jak widać zostałem wezwany do wpłaty zaliczek do obu wniosków. Ciekawe.

Zapytanie do producenta systemu Currenda

Równolegle postanowiłem zadać pytanie producentowi oprogramowania które stosuje cieszyński sąd – system sądowy Currenda. Niestety odpowiedzi nie uzyskałem ze względu na tajemnicę handlową firmy.

Poniżej pytanie oraz odpowiedź.

Uzupełnienie wniosku

Na odpowiedź na odpowiedź do wniosku odpisałem w przewidzianym terminie. Wykazałem szczególnie istotny interes publiczny wnioskowanej informacji oraz wpłaciłem wnioskowaną zaliczkę (łącznie 137zł) – o co pozwoliłem sobie oczywiście zapytać – co, jak i dlaczego.

Ostateczna odpowiedź w tej instancji – odmowa

18 czerwca 2021 roku odebrałem dwie decyzje. Cieszyński sąd rejonowy odmówił udzielenia informacji publicznej dla obu wniosków. Werdykt – nie wykazałem szczególnie istotnego interesu publicznego wnioskowanej informacji.

Odpowiedź do wniosku o 54kw

Odpowiedź do wniosku o 116kw

Wnioski z odpowiedzi z odmową

Obie odpowiedzi brzmią w zasadzie jednogłośnie – odmowa i uzasadnienie. Niemniej dowiadujemy się z treści dodatkowych informacji.

Ilość spraw za 54kw oraz 116kw

Z pisma, przy okazji pytania o szczegóły żądanej zaliczki dowiadujemy się ilości spraw które trafiły do cieszyńskiego sądu rejonowego – stan na dzień 21 maja 2021 roku. Dotyczy wszystkich spraw (bez wskazania, czy powodem była maska):

  • z art. 54kw było to 36 spraw
  • z art. 116 par. 1a były to 52 sprawy

Cieszyński sąd nie interesuje obywateli

Moje dwa wnioski z dnia 21 maja 2021 o dostęp do informacji publicznej w cieszyńskim sądzie zostały oznaczone jako Inf. P. 32/21 oraz Inf. P. 33/21. To oznacza, że do dnia 21 maja 2021 roku w cieszyńskim sądzie złożono zaledwie 31 wniosków o dostęp do informacji publicznej od początku roku. To zaledwie sześć wniosków na miesiąc. Biorąc pod uwagę zakres terenowy działalności cieszyńskiego sądu oznacza to bardzo małe zainteresowanie funkcjonowaniem tej jednostki. Może to w pewien sposób tłumaczyć podejście sądu do zagadnienia informacji publicznej – i tego jak ważne jest to narzędzie w zakresie transparentnego funkcjonowania urzędu publicznego.

Nowoczesny system sądowy nie taki nowoczesny?

Biorąc pod uwagę fakt, że cieszyński sąd rejonowy pracuje na zdawałoby się nowoczesnym systemie komputerowym, kwerenda w puli zaledwie 36 spraw dla 54kw powinna być szybka. Pierwszym poziomem zapytania w bazie byłaby klasyfikacja czynu z Kodeksu Wykroczeń, w tym przypadku art. 54 Kodeksu Wykroczeń. Drugim byłaby fraza maseczka, jednak ze względu na możliwą odmianę słowa należałoby użyć maseczk lub zgodnie z treścią rozporządzenia np. przy pomocy ust i nosa. Łatwo to zobrazować na poniższym przykładowym wyroku – jakie frazy padają w postanowieniu w cieszyńskim sądzie.

Z kolei jeśli chodzi o same wyroki to wystarczy w każdej wylistowanej sprawie sprawdzić treść dla wyroku – bez sekcji uzasadnienie. Przecież w nowoczesnym systemie komputerowym to jest konkretne pole w systemie. Czy dla 36 spraw to jest praca na trzy godziny dla wyspecjalizowanego pracownika sądu który pracuje w tym narzędziu na codzień?

Jak to interpretować w kontekście Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Cieszynie w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Cieszynie, w którym dowiadujemy się, że w orzeczeniach mamy takie pola jak podstawa prawna oraz hasło tematyczne?

Podwójne zabezpieczenie

Spodziewałem się, że będą problemy z odpowiedzią na wniosek. W schemacie postępowania można zauważyć dwa kierunki obrony sądu przed udzieleniem tej zdawałoby się prostej informacji. Taką tezę stawiam – uważam, że cieszyński sąd robi wszystko żeby tej odpowiedzi nie udzielić.

Po pierwsze sąd w Cieszynie uważa, że wnioskowana informacja jest informacją przetworzoną, a to z kolei pozwala na powołanie się na klauzulę szczególnie istotnego interesu publicznego w odniesieniu do której wnioskodawca ma obowiązek uzasadnić swój wniosek. Jest to sprytny wybieg ponieważ tak naprawdę każdy rodzaj informacji publicznej wymaga przetworzenia w jakimś zakresie.

Jeśli nie chce się udzielić odpowiedzi, wystarczy wskazać, że informacja wymaga przetworzenia, a potem nie uznać uzasadnienia w ramach wykazywania szczególnie istotnego interesu publicznego.

Przetwarzanie z kolei prowadzi do konieczności uiszczenia opłaty, jednak tutaj sąd bardzo sprytnie zawnioskował o wpłatę zaliczki – czyli podlegającej zwrotowi jak mniemam, w zależności od tego czy dość precyzyjnie określę szczególnie istotny interes społeczny. Oznacza to, że postawiono dwa warunki formalne dla uzyskania wnioskowanej informacji – i co najlepsze instytucja sama w sobie ocenia czy uzasadnienie jest faktycznie uzasadnieniem. I tutaj dochodzi do tzw. radosnej twórczości i jeszcze bardziej radosnej interpretacji tej twórczości.

Jak widać w odpowiedzi samo opłacenie czasu który rzekomo pracownik poświęci na „przetworzenie” informacji nie wystarczy. W ocenie cieszyńskiego sądu poniższe uzasadnienie nie jest wystarczające.

Cieszyński sąd nie jest transparentny?

Zgodnie ze wspomnianym Zarządzeniem w sprawie internetowego portalu orzeczeń, od 2015 roku cieszyński sąd powinien publikować orzeczenia w internecie – stanowiące m.in. informację publiczną. Ile przez sześć lat funkcjonowania systemu opublikowano orzeczeń cieszyńskiego sądu? Dokładnie 12.

https://orzeczenia.cieszyn.sr.gov.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj