Zestaw pytań został wysłany 28.06.2021, a odpowiedzi przyszły 12.07.2021. Minęło dokładnie 14 dni.

Treść pytania

W nawiązaniu do informacji dostępnej na stronie internetowej Basenu:

pkt. 8. Na terenie Kąpieliska obowiązywać będzie limit osób wynoszący 622 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów, stanowiący 50 proc. obłożenia obiektu. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

1. Proszę o wyjaśnienie:
– precyzyjne wskazanie podstaw prawnych na które powołuje się ten zapis (wskazanie fragmentów rozporządzeń jako aktu wykonawczego ustawy oraz fragmentu ustawy wydającego to upoważnienie – w myśl mechanizmu delegacji ustawowej i gradacji prawa)
– wskazanie sposobu wyliczenia limitu osób w ilości 622
– co oznacza formuła „
Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 ” i jakie niesie to za sobą skutki organizacyjne dla korzystających z Basenu– czy warunkiem wstępu na basen może być okazanie dokumentu potwierdzającego szczepienie?

pkt. 9. Wewnątrz budynku (m.in. w toaletach) obowiązuje poruszanie się w maseczkach.

2. Proszę o informację:– czy na Basenie tolerowane są osoby nieposiadające masek we wskazanych strefach legitymujące się zaświadczeniem lekarskim lub innym dokumentem zgodnie z treścią rozporządzenia?– czy pracownicy Basenu weryfikują treści tych dokumentów?
pkt. 11. Osoba, która podczas przebywania na terenie Kąpieliska nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa może być wyproszona z obiektu bez zwrotu opłaty za wstęp.

3. Czy treść tego punktu dotyczy sytuacji:- gdy osoba nie stosuje maski na terenie Basenu?- gdy osoba nie posiada potwierdzenia szczepienia, a został osiągnięty limit osób na obiekcie w liczbie 622?4. Czy pracownicy Basenu są uprawnieni do zapoznawania się z treścią dokumentu potwierdzającego szczepienie?5. Czy stosowana jest klauzula informacyjna, że przedstawienie dokumentu potwierdzającego szczepienie ma charakter dobrowolny – w niepodpisanym dokumencie na stronie www oraz drzwiach obiektu nie ma takiej informacji.6. Proszę o informację ile osób zostało niewpuszczonych na teren basenu (od jego otwarcia w tym roku) z powodu:- niestosowania się do obowiązku zakrywania ust i nosa- osiągnięcia limitu osób na terenie obiektu7. Czy „Ograniczenia, nakazy i zakazy dla korzystających z Kąpieliska Miejskiego w Cieszynie, al. Jana Łyska 23, w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego” dostępne na stronie internetowej Basenu oraz na drzwiach obiektu jest regulaminem korzystania z obiektu? W dokumencie brakuje w obu przypadkach podpisu i pieczątki urzędowej – dlaczego?

Poniżej pdfy z pytaniami i odpowiedzią

https://1drv.ms/u/s!AplVO32yWXaNsick2BdcBhaPuOoQ?e=7wE75g

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj