Długo i bardzo medialnie zapowiadana ustawa Polski Ład staje się powoli rzeczywistością. 26.07.2021 projekt ustawy został skierowany do konsultacji publicznych. Jest to jeden z wielu etapów w procesie legislacyjnym ustawy autorstwa rządu. Opracowania medialne i branżowe mówią o dużych nieścisłościach i zagrożeniach w projekcie.

Szczegóły całego procesu legislacyjnego dostępne są w RCL – Rządowym Centrum Legislacji. Na tej platformie można śledzić losy wszelkich projektów ustaw będących inicjatywą rządu. Docelowo ustawa trafi do sejmu na pierwsze czytanie, potem do senatu i ostatecznie zostanie poddana głosowaniu, a ostatecznie podpisana przez prezydenta.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349409/katalog/12805426#12805426

Konsultacje publiczne

Każdy projekt ustawy poddawany jest konsultacjom publicznym – jest to procedura która domyślnie trwa zaledwie dwa tygodnie. Zaledwie, ponieważ przy tak obszernym dokumencie liczącym ponad 200 stron, a do tego drugie tyle w uzasadnieniu, okazuje się to być okres kompletnie nieadekwatny do skali zagadnienia.

https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przepisow-podatkowych-polskiego-ladu-w-konsultacjach

Rola samorządu

Samorządy nie biorą udziału w konsultacjach publicznych. Nie biorą udziału w procesie tworzenia prawa, a potem są jedynie biernymi adresatami obowiazków i ewentualnych korzyści płynących ze stanowionego prawa.

Samorząd posiada w swoich kompetencjach narzędzie pod tytułem uchwała. W drodze uchwały, rada miejska może uchwalić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy.

Samorząd nie zdąży się zebrać?

Każdy samorząd ma swój ściśle określony tryb zwoływania posiedzeń. W przypadku Cieszyna jest to zawsze ostatni czwartek miesiąca, a sesje realizowane są co miesiąc. Przyjęło się, że jedna sesja w roku nie jest realizowana w okresie wakacyjnym, w tym przypadku jest to lipiec. Biorąc pod uwagę ramy czasowe – Rada Miejska Cieszyna nie ma możliwości zebrania się i podjęcia prac nad tym dokumentem bo planowo zbierze się dopiero końcem sierpnia.

Sesja nadzwyczajna

Art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, a w przypadku samorządu powiatowego art. 15 ust. 7 mówi o sposobie zwoływania rady gminy i powiatu.

Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1.

Art. 15. ust. 7 ustawy o samorządzie powiatu – Sesje rady powiatu

Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu drugim.

Art. 20. ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym – Sesje rady gminy

Wynika z tego bezpośrednio, że sesję zwołuje przewodniczący rady – na wniosek zarządu miasta lub powiatu lub na wniosek 1/4 radnych rady.

Sesje które zwoływane są ponadprogramowo w sytuacjach wyjątkowych lub nagłych, potocznie nazywa się sesjami nadzwyczajnymi.

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej

Stąd też idąc obydwoma torami kieruję wnioski o zwołanie sesji nadzwyczajnej w przypadku

  • gminnego samorządu cieszyńskiego do zarządu miasta (burmistrza) oraz do grupy radnych (w tym przypadku najliczniejszego klubu radnych – posiadającego 9 mandatów w 21 osobowej radzie miejskiej Cieszyna)
  • powiatowego samorządu cieszyńskiego (Powiat Cieszyński) pismo zostało skierowane do zarządu powiatu

Gotowe wzory pism

Poniżej wzory pism wraz z uzasadnieniami. Wystarczy w tych pismach zmienić dane wnioskodawcy i nazwy jednostek.

Pismo do burmistrza, prezydenta lub wójta gminy (miasta)
https://1drv.ms/w/s!AplVO32yWXaNtT31n9in7ndTi_aK?e=w0vl3b

Pismo do klubu radnych
https://1drv.ms/w/s!AplVO32yWXaNtT7BQZMOo-NQMyIy?e=fzKt10

Pismo do zarządu powiatu
https://1drv.ms/w/s!AplVO32yWXaNtT9lbCHVKmDooo5h?e=STX204

Jak składać pisma?

Najlepsza opcja to osobiście na dzienniku podawczym w siedzibie. Drukujemy dwie kopie pisma – składamy jedną, a na drugiej prosimy o pieczątkę z potwierdzeniem odbioru.

List polecony. Zanim jednak list dotrze – minie trochę czasu więc nie polecam.

Mailem na skrzynkę biura rady miejskiej, biura rady powiatu lub dziennik podawczy urzędu miasta czy starostwa powiatowego. Tutaj jednak najlepiej wysłać skan podpisanego dokumentu – żeby był podpis.

W razie pytań

Jeśli jesteś zainteresowany tego rodzaju działaniem formalnym ale masz pytania – dzwoń do mnie na 799 820 669.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj