Ty wymagaj. My wymagajmy.

Ta strona jest efektem wielu lat dojrzewania pewnej idei.

Zasady

Każdy kto bierze udział w tej inicjatywie kieruje się tym kodeksem i zasadami w swoich działaniach. Jest to gwarancja uczciwej interakcji w sytuacjach konfliktowych - bo konflikt o jakimkolwiek charakterze nie powinien być przeszkodą dla współpracy jednostek mających wspólne cele.

0. Zasady mądrości

Wymagajmy bazuje na czterech podstawowych zasadach:
Uczciwość
Pokora
Rozmowa
Odwaga

Uczciwość

Postępuj z innymi tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Nie bij poniżej pasa. Pamiętaj, że czasem trzeba spojrzeć w lustro.

Pokora

Jeśli złapiesz się na tym, że popełniłeś błąd - przyznaj się otwarcie. W ten sposób się uczysz i wygrywasz potyczki. Dzięki pokorze uczysz się siebie i zyskujesz uznanie otoczenia.

Rozmowa

Rozmawiaj. Wymieniaj poglądy, poznawaj inne perspektywy. Bądź otwarty na świat i mądrość innych ludzi. Nie zawsze ktoś z kim się nie zgadzasz nie ma racji.

Odwaga

Działaj odważnie i rozważnie. Kontroluj strach i powoli przekraczaj kolejne granice. Z czasem zobaczysz, że ograniczał cię tylko nieracjonalny lęk.

1. Wymagaj.

To Ty musisz wymagać. Ale uwaga - wymagać musisz od siebie. To podstawowy warunek aby idea miała jakikolwiek sens.

2. Bądź bezwzględny i konsekwentny

Skoro już od siebie wymagasz - rób to bezwzględnie. Zawsze. Nie możesz porzucać ideałów dla osiągnięcia chwilowych korzyści. Jeśli masz pozornie oddać bitwę w imię ideałów i zasad to zrób to - w ten sposób odnosisz prawdziwe zwycięstwo.

3. Wymagaj od innych

Jeśli spełnisz poprzednie założenia - masz prawo wymagać od innych. Zasada społecznej uczciwości i proporcjonalności.

Suweren27.9

Inicjatywa ma na celu reintegrację lokalnej struktury społecznej - w obronie jej interesów i dobrobytu. Poprzez działania o charakterze dziennikarstwa i interwencji obywatelskich obrazujemy jak każda pojedyncza jednostka obywatelska może oddziaływać na otoczenie i jak wieloma narzędziami dysponuje.

Pitrasy SCI

Spontaniczna inicjatywa o charakterze obywatelskim. To grupa osób które pro bono poświęcają swój własny czas i zasoby w szeroko rozumianym interesie wspólnym.

Aktualności