Bardzo ciekawe orzeczenie uzasadnienie wyroku uniewinniającego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia. Ten wyrok praktycznie rozkłada na łopatki cały model ograniczania swobody prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie zakazów z tzw. rozporządzeń covidowych.

Wyrok VI W 273/21 dostępny jest tutaj:

http://orzeczenia.lodz.sr.gov.pl/content/$N/152510100001806_VI_W_000273_2021_Uz_2021-06-07_001

Przytoczyć należy zgodnie za Trybunałem Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 25 lipca 2006 r., sygn. akt P 24/05 (Legalis nr 75823) wskazał, że użyte sformułowanie „w drodze ustawy” oznacza, że do ograniczenia może dojść przy wykorzystaniu ustawy, bez której konstruowanie ograniczenia nie może nastąpić. Jednocześnie otwiera to drogę ograniczeniom dokonanym na podstawie ustawy w rozporządzeniu. Z kolei sformułowanie ” tylko w ustawie” wyklucza możliwości, które daje użyta w art. 22 Konstytucji RP formuła „w drodze ustawy”. Zatem, skoro w art. 22 Konstytucji ustawodawca posłużył się terminem „tylko w ustawie” to zważyć należy, iż ograniczenie działalności gospodarczej może nastąpić w sposób konkretny i pełny tylko w akcie prawnym rangi ustawowej i nie może być dalej konkretyzowane w rozporządzeniu. Zatem występuje tu nakaz kompletności unormowania ustawowego. To ustawa musi samodzielnie, w sposób pełny, jasny i klarowny, a przede wszystkim wyczerpujący, określać wszystkie podstawowe elementy ograniczenia danego prawa, tak aby ograniczenie mogło być stosowane tylko na podstawie tej ustawy. Nie można przyjąć w ustawie uregulowania blankietowego i umożliwienia organom władzy wykonawczej swobodnego normowania finalnego kształtu ograniczenia, a już tym bardziej samego zakresu tego ograniczenia. ( powyższe konstatacje są powszechnie przyjmowane na gruncie orzeczniczym, tak: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. z dnia 27 października 2020 r. (…) SA/Op 219/20 LEX nr 3093916)

VI W 273/21 – wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2021-05-18

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj